پسته خام کیلویی که موجب تقویت حافظه شما مي شود

پسته خام کیلویی به عنوان یک منبع مرتبط از اجزای فعال بیولوژیکی در نظر گرفته می‌شود که در مقایسه با سایر آجیل‌ها، دارای مشخصات غذایی سالم‌تر با محتوای کم‌چربی است که عمدتاً از اسیدهای چرب تک غیراشباع، منبع بالایی از پروتئین گیاهی و فیبر غذایی، محتوای قابل‌توجهی از مواد معدنی تشکیل شده است.

به خصوص پتاسیم و منبع عالی ویتامین‌ها مانند ویتامین‌های C و E. ترکیبی غنی از نظر فیتوکمیکال‌ها مانند توکوفرول‌ها، کاروتنوئیدها و مهمتر از همه ترکیبات فنلی، پسته را به غذایی قدرتمند برای کشف نقش آن در پیشگیری از آسیب شناسی های رایج اگرچه پسته کمتر از سایر آجیل ها (گردو، بادام، فندق و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است، اما بسیاری از مطالعات شواهدی از اثرات مفید آن بر عوامل خطر CVD فراتر از اثر کاهش دهنده چربی ارائه می دهند.

بررسی حاضر داده‌های اخیر را در مورد مفیدترین اثرات پسته بر هموستاز لیپید و گلوکز، عملکرد اندوتلیال، استرس اکسیداتیو و التهاب جمع‌آوری می‌کند که اساساً یک اثر محافظتی/پیشگیرانه بر شروع شرایط پاتولوژیک، مانند چاقی، دیابت نوع 2، انتقال می‌دهد. CVD و سرطان به همین ترتیب، تأثیر مصرف پسته بر میکروبیوتای روده با نتایج امیدوارکننده بررسی شده است.

پسته

با این حال، مصرف آجیل های جمعیتی به دلیل این باور گسترده که محصولات چاق کننده هستند، قیمت بالای آنها یا مشکلات دندان درآوردن، از جمله مهم ترین موانع هستند، توصیه های مصرف فعلی را برآورده نمی کند، که با تحقیق و اطلاعات بیشتر حل می شود. و التهاب که اساساً یک اثر محافظتی/پیشگیرانه بر شروع شرایط پاتولوژیک مانند چاقی، دیابت نوع 2، CVD و سرطان دارد.

به همین ترتیب، تأثیر مصرف پسته بر میکروبیوتای روده با نتایج امیدوارکننده بررسی شده است. با این حال، مصرف آجیل های جمعیتی به دلیل این باور گسترده که محصولات چاق کننده هستند، قیمت بالای آنها یا مشکلات دندان درآوردن، از جمله مهم ترین موانع هستند، توصیه های مصرف فعلی را برآورده نمی کند، که با تحقیق و اطلاعات بیشتر حل می شود. و التهاب که اساساً یک اثر محافظتی/پیشگیرانه بر شروع شرایط پاتولوژیک مانند چاقی، دیابت نوع 2، CVD و سرطان دارد.

به همین ترتیب، تأثیر مصرف پسته بر میکروبیوتای روده با نتایج امیدوارکننده بررسی شده است. با این حال، مصرف آجیل های جمعیتی به دلیل این باور گسترده که محصولات چاق کننده هستند، قیمت بالای آنها یا مشکلات دندان درآوردن، از جمله مهم ترین موانع هستند، توصیه های مصرف فعلی را برآورده نمی کند، که با تحقیق و اطلاعات بیشتر حل می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.